Farmoil Olive Oil

Farmo Foods

16600 Gemlik, Bursa, Turkey

Zeytin?

Zeytin (Olea europaea), zeytingiller (Oleaceae) familyasından meyvesi yenen Akdeniz iklimine özgü bir ağaç türü.

Zeytin boylu bir çalı veya 10 metreye kadar boylanabilen, sık dallı, yayvan tepeli, herdem yeşil yapraklı bir ağaçtır. Geniş, kıvrımlı, yamru yumru bir gövdesi vardır. Ağaç yaşlandıkça, düzgün gri renkli gövde kabuğu giderek çatlar. Ağacın tacı (tepesi), yaklaşık olarak artan boy kadar her sene genişler. Verimli topraklarda taç açık ve asimetrik, verimsiz topraklarda ise daha yoğun ve yuvarlaktır. Sürgünleri gri renkli, dikensiz ve hemen hemen üç köşelidir.

Mızraksı, çok kısa saplı, deri gibi sert yaprakları sürgünlere karşılıklı çiftler halinde dizilmiştir. Yaprakları basit, tam kenarlı ve kenarlar alt yüze doğru hafif kıvrıktır. Yaprağın boyu 20-86 mm, genişliği de 5-17 mm’dir. Yaprakların ucunda sivri bir çıkıntı bulunur. Yaprağın üst yüzü koyu gri-yeşil ve tüysüz, alt yüzü mavimsi gümüşi renkte ve beyaz sık ipeksi tüylerle kaplıdır.

Baharın sonlarına doğru yaprakların koltuğunda seyrek salkımlar halinde açan, küçük beyazımsı-sarı renkli, kokulu çiçekleri vardır. Rüzgarların taşıdığı çiçek tozlarıyla döllenen çiçekler etli ve yağlı meyve verir. Meyve önce yeşil , olgunlaştıktan sonra da parlak siyah bir renk alır. Etli meyvenin içinde sert bir çekirdek vardır. Meyvenin etli kısmından ve çekirdeğinden elde edilen yağı bakımından çok değerli bir ağaçtır. Aynı zamanda ağacının çok heybetli ve estetik bir görünümü vardır. Odunu çürümeye karşı son derece da cl class="gizli"ass="gizli"yanıklıdır.

Zeytin, ülkemizin önemli bir varlığıdır. Dünya zeytin üretici ülkeleri arasında; ağaç varlığı açısından ülkemiz 4’ncü, alan açısından da 6’ncı sırada yer alır. Böylece dünya zeytinyağı üretimine % 8 oranında katkıda bulunur, sofralık zeytin üretiminde de İspanya’dan sonra 2’nci sırada yer alır.

Marmara Bölgesi’nin ağaç varlığı açısından ülkemiz içindeki payı da % 10 olarak belirlenir.

Olive Oil

The olive tree is native to the Mediterranean basin; wild olives were collected by Neolithic peoples as early as the 8th millennium BC. The wild olive tree originated in Asia Minor in modern Turkey.

It is not clear when and where olive trees were first domesticated: in Asia Minor in the 6th millennium; along the Levantine coast stretching from the Sinai Peninsula to modern Turkey in the 4th millennium;[1] or somewhere in the Mesopotamian Fertile Crescent in the 3rd millennium.

A widespread view exists that the first cultivation took place on the island of Crete. Archeological evidence suggest that olives were being grown in Crete as long ago as 2,500 B.C. The earliest surviving olive oil amphorae date to 3500 BC (Early Minoan times), though the production of olive is assumed to have started before 4000 BC. An alternative view retains that olives were turned into oil by 4500 BC by Canaanites in present-day Israel.

Ancient oil press

Homer called it "liquid gold." In ancient Greece, athletes ritually rubbed it all over their bodies. Olive oil has been more than mere food to the peoples of the Mediterranean: it has been medicinal, magical, an endless source of fascination and wonder and the fountain of great wealth and power. Indeed the importance of the olive industry in ancient economies cannot be overstated. The tree is extremely hardy and its useful lifespan can be measured in centuries. Its wide and deep root system ensures its survival without additional watering, even in the water-sparse Mediterranean. It thrives close to the sea, where other plants cannot tolerate the increased salt content of underground water. Other than pruning in late spring, it needs minimal cultivation and its fruit matures in the late autumn in the Northern Mediterranean) or through the winter (further south), when other staple food harvests are over and there is no other agricultural work to be done. Olive collecting and processing is relatively straightforward, and needs minimal, mechanical technology. Olive oil, being almost pure fat, is dense in calories yet healthy, without adverse health effects. Unlike cereals which can be destroyed by humidity and pests in storage, olive oil can be and will not go rancid for at least a year (unless needlessly exposed to light or extremely hot weather), by which time a fresh harvest will be available. The combination of these factors helped ensure that the olive industry has become the region's most dependable food and cash crop since prehistoric times.

Besides food, olive oil has been used for religious rituals, medicines, as a fuel in oil lamps, soap-making, and skin care application. The importance and antiquity of olive oil can be seen in the fact that the English word oil derives from c. 1175, olive oil, from Anglo-Fr. and O.N.Fr. olie, from O.Fr. oile (12c., Mod.Fr. huile), from L. oleum "oil, olive oil" (cf. It. olio), from Gk. elaion "olive tree", which may have been borrowed through trade networks from the Semitic Phoenician use of el'yon meaning "superior", probably in recognized comparison to other vegetable or animal fats available at the time. Robin Lane Fox suggests[5] that the Latin borrowing of Greek elaion for oil (Latin oleum) is itself a marker for improved Greek varieties of oil-producing olive, already present in Italy as Latin was forming, brought by Euboean traders, whose presence in Latium is signaled by remains of their characteristic pottery, from the mid-eighth century.

Recent genetic studies suggest that species used by modern cultivators descend from multiple wild populations, but a detailed history of domestication is not yet understood. Many ancient presses still exist in the Eastern Mediterranean region, and some dating to the Roman period are still in use today.

farmoil.eu © 2011-2017